Grad Komenda na Polzeli

Grad Komenda, ena izmed treh postojank Malteškega viteškega reda v Sloveniji, nekoč strateško pomembna stavba polzelskih plemičev, leži na vzpetini sredi Polzele in se preko svojih lastnikov omenja v neki oglejski listini že leta 1149. V rokah Malteškega viteškega reda je bil od leta 1263 do leta 1779. V kasnejših obdobjih je doživljal različno usodo, vendar s svojo dominantno lego, stavbno zgodovinskimi značilnostmi ter stilnimi prvinami predstavlja pomemben kulturni in zgodovinski spomenik. Suvereni malteški viteški red (imenovan tudi red sv. Janeza, ivanovci, hospitalci), predstavlja edini viteški red, ki nepretrgoma deluje od svoje ustanovitve do danes (okrog 900 let) in ima pomembno vlogo v številnih
mednarodnih organizacijah.

Vodeni ogledi

Po gradu so organizirani vodeni ogledi tako za skupine, kot za posameznike. Voden ogled je mogoč med obratovalnim časom TIC-a, se pravi od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro in v soboto med 10. in 13. uro, za skupine pa tudi izven delovnega časa po vnaprejšnjem dogovoru.

Posebno pozornost pritegnejo:
–  antični lev iz 1. stoletja, izklesan iz pohorskega marmorja,
–  spominska plošča posvečena Francetu Prešernu, ki je na gradu Komenda nekajkrat obiskal svojega strica Antona Muhovca, župnika na Polzeli,
–  najstarejši objekt Polzele – romanski stolp, ki je po nekaterih raziskavah star več kot 1000 let,
– gotska soba – poročna dvorana,
– prezentirana soba pesnice in pisateljice Neže Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni predmeti,
– najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji,
–  razstava eksponatov Malteškega viteškega reda.